sale

Kitchen-秋田杉茶杯組(2入) I木頭杯I

$3,600 $2,600

秋田杉茶杯組天然的秋田杉的樹皮,看見木紋的紋路。拿在手上輕巧,散發自然木香

比陶杯更輕巧不用擔心摔破 因是木頭,不會傳熱和燙手

--------------------------------------------------------------------

  • 材質:秋田杉木
  • 尺寸:直徑8c,×高6.3cm 底盤 :直徑14.3cm
  • 國別:日本

加入好友