P-Pausa富錦街狗和少女IRosy 富錦街的狗兒們I 插畫

$5,000

Rosy以輕快的筆風和愉快的氛圍呈現富錦街愛狗人的情景,此幅是描繪位於富錦街Pausa前面少女和狗休息片刻。

Rosy Chang 張偉蓉
插畫設計 / 手作商品 / 生活風景蒐集
『都記錄在一本玫瑰色的筆記本裡』
30餘年的台北女生,想起鄰近的富錦街風景
總像一個漂浮的夢境。
---------------------------------------------------------------------
  • 材質: 水彩
  • 尺寸: 33x24cm
  • 備註: 原畫/含木框

DoGood 2018展